Publicerad 2023-02-27
Vintergäck
Vintergäck inför en stundande vår
Fotograf: Stig Beijer

Aktuellt
Publicerad 2023-02-28
Onsdagsföredragen är kostnadsfria och öppna för medlemmar i DIS-Öst. Under våren 2023 kommer föredragen att ske digitalt via mötesverktyget Zoom. För att kunna deltaga måste anmälan göras minst två dagar i förväg via länken Anmälan.
Datum Klockslag Ämne Plats
April
Onsdag 5
18:30-21:00 Påskuppehåll Digitalt möte, Anmälan
Onsdag 12
18:30-21:00 Folktrons väsen, från norr till söder
I kvällens föredrag presenteras olika typer av övernaturliga väsen från olika delar av landet vilka till stor del speglar allmogens föreställningsvärld under 1800-talet. Eftersom levnadsförhållanden och naturen inverkat på föreställningarna, ges en överblick av olikheter, men också likheter, i berättelsetraditionen om dessa väsen från skilda landskap. Vi får bland annat bekanta oss med vittror, älvor, jättar, troll, näcken, skogsrån, varulvar och olika dödsväsen.
Föredragshållaren
Tommy Kuusela
är fil. dr. i religionshistoria och arbetar till vardags som forskare vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Han hörs varje månad som expert i "När man talar om trollen", Sveriges största podcast om folktro.
Digitalt möte, Anmälan