Uppdateringslogg
Uppdaterad 2014-05-13
Datum Version Förändringar
2014-05-13
3.5.5 SB
Uppdaterat menysystem, lärarsida och kurser HT 2014
2013-12-16
3.5.4 SB
Ny startsida med SLs reseplanerare inlagd. Menysystemet uppdaterat. Förändringar i styrelsen införda.
2013-03-14
3.5.3 AE
Ny Förstasida med text. Städat Anslagstavla.
2012-10-15
3.5.2 AE
Ny Förstasida med text. Städat Anslagstavla.
2011-12-20
3.5.1 SB
Nya mellansidor för Mediagalleri har införts och vissa förändringar i menysystemet har gjorts.
2011-12-05
3.5 SB
Ny startsida med ny DIS-ÖST-logga. Övriga synliga dokument centrerade.
SLs reseplanering inlagd på kontaktinfo-sidan. Länkarna skiftar nu färg vid "hovring".
2011-09-29
3.4.7 HÅ
Uppdaterat förstasida, kalendarium, studiebesök, höstmöte och öppet hus
2011-08-28
3.4.6 HÅ
Förstasida uppdaterad
2011-05-03
3.4.5 SB
Uppdaterat kurskalendarium mm
2011-04-05
3.4.4 SB
Uppdaterat kalendarium, studiebesök och förstasida
2011-03-16
3.4.3 SB
Föreningsinformationen uppdaterad, styrelse mm
2011-02-24 3.4.2 HÅ Uppdaterat kalendarium, studiebesök, vårforsk och förstasida.
2011-02-07
3.4.1 SB
Förstasidan uppdaterad
2010-12-07
3.4  SB
Ny filkatalog, anmälningarna via PHP och uppdaterat innehåll
2010-11-13
3.3.8 SB
Förstasidan uppdaterad
2010-09-13
3.3.7 SB
Förstasidan uppdaterad
2010-09-08
3.3.6 AE
Bytt webbserver
2010-08-03
3.3.5 SB
Kurskalendarium med mera och förstasidan uppdaterad
2010-05-30
3.3.4 SB
Kurskalendariet uppdaterat
2010-03-31
3.3.3 SB
Förstasidan uppdaterad
2010-03-25
3.3.2 SB
Menyn uppdaterad
2010-03-24
3.3.1
Uppdaterat innehåll
2010-03-09
3.3 Nytt utseende och uppdaterat innehåll
2010-02-02
3.2.1
Uppdaterat innehåll
2010-01-14
3.2
Uppdaterat innehåll
2009-05-20
3.1
Uppdaterat innehåll.
2009-05-11 3.0 Ny webgrupp. Nytt uppdaterat innehåll.
2009-01-18 2.0 Första ändringarna efter senaste webmastern
2008-12-03 1.6 DIS-PLAY nr 4 2008 är inlagd
2008-11-17 1.6 Uppdatering av stugvärdar och rensning av kalendariet
2008-10-23 1.6 Förändringar i kalendariet och studiebesök samt info om planerat driftstopp
2008-10-20 1.6 DIS-PLAY nr 3 2008 är inlagd
2008-09-30 1.6 Korrigering av länkar till studiebesöken i Uppsala
2008-09-26 1.6 Nya CD-skivor inlagda i följande län. Sverige, Stockholms län, Södermanlands län, Östergötlands län, Blekinge län, Malmöhus län, Hallands län, Göteborg och Bohus län, Älvsborgs län, Värmlands län
2008-09-24 1.6 Uppdaterat kalendariet
Rensning av gammal information på startsidan samt byt bild
2008-08-28 1.6 Korrigering av veckodag för studiebesök i Stockholms Borgargille
Ändring av pris för studiebesök i Uppsala
2008-08-19 1.6 Nytt datum för studiebesöket Stockholms Borgargille
Komplettering av Stockholms studiebesök den 30 oktober och 27 november 2008
2009-08-15 1.6 Komplettering av information om Uppsalas studiebesök den 20 nov
2008-08-13 1.6 Lagt in flera länkar i kalendarium
Uppdatering av studiebesök Uppsala beskrivningar
Komplettering av Uppsalas studiebesök den 20 november 2008
2008-08-12 1.6 Sammanslagning av Stockholms och Uppsalas kalendarium
Anmälningar till Uppsalas studiebesök är inlagda
Platsen för höstforskning ändrad till Surahammer
Namnbyte Arninge till Kvällsforskning, Leksand till Höstforskning, Leksand till Vårforskning
2008-06-09 1.6 Kalendarium för hösten är inlagd (Stockholm och Uppsala)
Första studiebesöket i Stockholm är inlagd.
Info om Uppsalas studiebesök är inlagd på samma sida som Stockholms.
Rättning av DIS-ÖSTs adress vid Historik
Anmälning till Arninge, Leksand, Studiebesök (Stockholm) är uppdaterade
2008-05-22 1.6 DIS-PLAY nr 2 2008 inlagd
Kontaktuppgifter uppdaterat
2008-05-17 1.6 Uppdatering av kurskalendariet
2008-05-02 1.6 Förändringar i kalendariet (Stockholm)
2008-04-30 1.6 Uppdaterat startsidan.
Rensat kalendariumet.
Ändrat datum vid anmälan till Arninge.
2008-04-17 1.6 Uppgraderat javascript menyn till senaste version.
2008-04-13 1.5 Uppdaterat kalendariet med nytt program den 17/4
2008-04-05 1.5 Bilder på styrelsen är uppdaterad
2008-04-02 1.5 Rensning av kalendariet för Stockholm och Uppsala
Verksamhetsberättelse för 2006 och 2007 är inlagda
Ny länkt är inlagd till DIS (Bli medlem)
2008-03-29 1.4 Valda funktionärer uppdaterade
2008-03-03 1.4 Kalendariet uppdaterat - nytt program 2/4
2008-02-20 1.4 Ny kontaktinformation
2008-02-18 1.4 Bilder från vinterforsket i Surahammar inlagt samt valda funktionärer uppdaterat
2008-02-07 1.4 Fullbelagt - studiebesöket på Lantmäteriet
DIS-PLAY nr 1 2008 inlagd
2008-02-05 1.4 Ändring av kalendariet - 2008-02-13 text ändrad
2008-01-21 1.4 Information om vinterforsk i Surahammar samt anmälan
Ändring av kalendariet - 2008-04-02 återbud
2008-01-14 1.4 Kalendariet - Stockholm och Uppsala uppdaterat
Studiebesök uppdaterat
2008-01-10 1.4 Ändring av text på årsmötet samt stavfel
2008-01-09 1.4 Rensning av kalendariet för Stockholm
Ändrat subject för anmälan till studiebesök
Ändrat datum för anmälan Arninge
2007-12-25 1.4 Länk till Släktforskardagarna i Malmö 2008
Ny kurstext - Bildoptimering för Disgen
Uppdaterat pdf - Dis-Play 2007-04
2007-12-13 1.4 Rättat namn och stavfel på bilderna från släktforskardagarna
2007-12-05 1.4 DIS-PLAY nr 4 2007 inlagd
2007-11-25 1.4 Kalendariet uppdaterat
Kurskalendariet uppdaterat
Studiebesök uppdaterat
2007-11-13 1.4 Årsmötes protokollet inlagt
Fortsatt anpassning till lägre upplösning
2007-11-06 1.4 Nya bilder från preparandkursen
2007-11-02 1.4 Nya bilder från Släktforskardagarna i Halmstad
Nya bilder från grundkursen i DISGEN
Rensning i kalendariet
Datumjustering i anmälningsformulären
Ändrat priset för Leksand
Centrering av webbsidan på skärm
2007-10-02 1.4 Nya bilder - DIS-ÖST möte i Uppsala 20070912, Pythagoras 200705 och Lantmäteriet 200709
2007-09-25 1.4 Kalendarium - Stockholm har rensats
Länk till TV4 reportage borttagen
Studiebesök på Lantmäteriet är fullsatt. Uppdaterat berörda sidor samt kalendarie
Media - DIS-PLAY har uppdaterats
CD/DVD skivor har uppdaterats
Länklistan har uppdaterats under internationella föreningar samt arkiv
2007-09-03 1.4 Kalendariet är uppdaterat samt uppdelat dels Stockholm och dels Uppsala
Ny bild på startsidan samt länk till TV4 reportage
Mindre justeringar på kursnamn
2007-06-11 1.3 Fortsatt anpassningar till lägre upplösning
Kalendariet är uppdaterat
Höstens kurser är inlagda
Höstens studiebesök är inlagda
Länklistan har uppdateras
Ny ordning på Media-Display!
2007-05-08 1.3 Tidningsmedarbetare har uppdaterats
Anpassning till lägre upplösning
Uppdaterat anmälan arninge, leksand, studiebesök
Mindre justeringar på bilder - Släktforskardagar
Ny bild på startsidan
2007-04-07 1.3 Styrelsen har uppdaterats.
I meny CD/DVD har länen grupperats i götaland, svealand och norrland.
Lagt in fetstil på klickbara länkar i menyn
Vissa sidor har anpassats till lägre upplösning
Bilder från Halmstad där släktforskardagarna skall vara i augusti 2007
Mindre textändringar på menyn för Arninge, Leksand och Studiebesök
Tillägg av text på anmälningssidan för studiebesök
2007-03-07 1.2 Nya bilder - Borgargillet, Maraboparken samt Nykvarn
Ny kurstext på Disgen Källor och Citat
Ny titel på kurs i Släktbok
Rensning av kalendarium
Rensning av passerade datum vid anmälningar
Blänkare om parkeringsavgiften
2007-02-26 1.2 Media - DIS-PLAY har uppdaterats
2007-02-15 1.2 Ändring av rubrik vid anmälning till arninge
2007-02-07 1.2 Uppdaterade stugvärdar. Fixat bilderna i datasalen.
Tagit bort text på rubrik vid anmälning till arninge.
2007-02-01 1.2 Formmail har installerats, som används vid anmälningar till aktiviteter och kurser
Akuella bilder från kvällsforsk i Arninge har lagts upp
Bilder/Övriga i menyn har delats upp i flera grupper
Flera studiebesök har lagts in
Kalendarium har uppdaterats med information fram tom maj
2007-01-23 1.1 Studiebesök har uppdaterats
2007-09-01 1.1 Nya kurstexter har uppdaterats
2006-12-21 1.1 Ny teknik av menysystemet har produktionssatts.
Kurskalendarium har uppdaterats.
DIS-PLAY nr 4 2006 har uppdaterats.
2006-11-20 1.1
2006-10-20 1.0 Den nya hemsidan produktionssattes!
Upp